About our company

โรงพิมพ์ Sticker & Label
จากความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมา 30 ปี การติดฉลากบนผลิตภัณฑ์และ หีบห่อเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่ต้องการความรวดเร็ว ทำอย่างไรถึงจะได้ทั้งการรักษา เวลาและคุณภาพสินค้า มีเพียงความรู้ความเข้าใจเฉพาะด้านในขั้นตอนการ ผลิต จึงจะสามารถสร้างสรรค์งานพิมพ์ที่สวยงามได้อย่างรวดเร็ว

ระบบการพิมพ์


ระบบการพิมพ์พื้นนูน (relief printing) หมายถึง ระบบการพิมพ์ที่แม่พิมพ์มีส่วนที่จะใช้พิมพ์เป็นภาพนูน สูงขึ้นมาจากพื้นแม่พิมพ์ ส่วนที่นูนสูงขึ้นมานี้ เมื่อได้รับหมึกแล้วก็จะสามารถพิมพ์กระดาษได้โดยตรงทันที ระบบการพิมพ์แบบนี้จัดได้ว่าเป็นระบบการพิมพ์ที่เก่าแก่ที่สุด แต่ก็ยังมีใช้กันมาจนถึงปัจจุบันนี้ มนุษย์รู้จักวิธีแกะสลัก ดินเหนียว โลหะ หรือไม้ให้เป็นตัวหนังสือหรือภาพต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแม่พิมพ์มานานหลายพันปีแล้ว แต่จุดสำคัญของ การพัฒนาระบบการพิมพ์และการอ่านหนังสือของมนุษย์ก็คือ เมื่อ โยฮัน กูเตนเบิร์ก (Johann Gutenburg) ได้เริ่มคิดประดิษฐ์ การเรียงพิมพ์ด้วยตัวอักษรเป็นตัว ๆ ส่งผลให้มีความเจริญก้าวหน้าในศิลปวิทยาการต่าง ๆ เป็นอย่างมาก
ในปัจจุบันระบบการพิมพ์พื้นนูน มี 2 ระบบ คือ
ระบบเลตเตอร์เพรส (letterpress)
ระบบเฟลกโซกราฟฟี (flexography)

จุดมุ่งหมายของเรา

สติ๊กเกอร์แชมพู

จุดมุ่งหมาย

การติดฉลาก (ยี่ห้อ) เป็นขั้นตอนหนึ่งของการนำสินค้าออกขาย เป็นสื่อ ที่ใกล้ชิดผู้บริโภคและลูกค้ามากที่สุด นอกจากจะเป็นสื่อในการส่งต่อข่าวสารที่ ชัดเจนแล้ว ยังเป็นส่วนที่สำคัญในการแยกแยะยี่ห้อของธุรกิจประกอบการนั้น ด้วย ดังนั้นเราเชื่อมั่นว่า "การพิมพ์ฉลาก" ไม่เพียงแต่เป็นอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่เป็นส่วนที่ก่อให้เกิดความต้องการความรู้เฉพาะด้านอย่างมากด้วย ดังนั้นเรา ในฐานะที่เป็นบริษัทครบวงจร ได้ผ่านการพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้เชี่ยวชาญ ด้านนี้ เพื่อร่วมกันกับท่านในการสร้างสรรค์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของ ผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์

โรงงานสติ๊กเกอร์

เพื่อให้สอดคล้อง

กับความต้องการในการขายสินค้าของท่าน เราได้นำ เข้าอุปกรณ์การพิมพ์ฉลากใหม่ล่าสุด และเทคนิคการพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพสูง สุดอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาระดับการพิมพ์ทุกด้าน รองรับงานที่หนักอึ้ง เป็น เพื่อนคู่คิดและอยู่กับท่านไปอีกนานเท่านาน
เมื่อนำขั้นตอนการผลิตทั้งหมดรวมไว้ในเส้นทางการผลิตเดียวกัน ตั้งแต่ ขั้นตอนการออกแบบ เขียนแบบ การออกฟิล์ม อัดเพลท พิมพ์ ไดคัท จนถึง การตัดแผ่น ปั๊มทอง แบ่งแถวเข้าม้วน เป็นต้น ล้วนมีผู้เชี่ยวชาญดูแลควบคุม ขั้นตอนการผลิตทั้งหมด โดยมีความรู้อย่างแท้จริงของผู้เชี่ยวชาญทุกแผนก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆด้าน

สติ๊กเกอร์กระดาษต่อเนื่อง

ในขั้นตอนการพิมพ์ฉลาก เรามีเครื่องพิมพ์ ROTARY LETTERPRESS, AUTOMATIC COMPUTERRED LABEL PRINTING PRESS ที่มีความถูกต้องแม่นยำในการพิมพ์สูง เราบริการด้วยขั้นตอนการพิมพ์ที่ครบ วงจรความละเอียด เทียบเท่ากับสิ่งพิมพ์ OFFSET ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถ เสริมแต่งผลิตภัณฑ์ให้พิเศษได้ทุกๆประเภทงานปริมาณการผลิตต่อวันประมาณ 500,000 ดวง ขึ้นไป

ความต้องการและการใช้สอยในการติดฉลากมากขึ้นทุกวันๆ คุณภาพ ของวัสดุที่ใช้ก็หลากหลายมากขึ้นด้วยด้วย ลักษณะที่ต่างกันของ คุณภาพ ของ วัสดุแต่ละชนิด ประกอบกับรูปแบบวิธีการพิมพ์ที่ต่างกันทำให้ผลิตภัณฑ์ของท่าน ปรากฏเป็นคุณภาพการพิมพ์ที่ดีต่างกันไป เพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขัน ของสินค้าในตลาดของท่าน

การควบคุมการผลิต

คุณภาพ แม่นยำ

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญ ในการใช้ ฉลาก สติ๊กเกอร์ ของลูกค้า เราจึงใส่ใจในคุณภาพงาน ทั้งถูกต้อง แม่นยำ โดยเลือกใช้วัสดุ เครื่องพิมพ์ เครื่องจักร เทคนิกการพิมพ์ และบุคคลากร ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ได้คุณภาพในเนื้องานที่ดีที่สุด ถูกต้อง แม่นยำ จัดส่งตรงเวลา บริษัทฯ เน้นย้ำและให้ความมั่นใจกับลูกค้าในเรื่องของเวลาในการจัดส่ง และการประสานงานในการจัดส่ง ให้เที่ยงตรง แม่นยำ มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดภาระและความกังวล ในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังในส่วนนี้

การบริหารจัดการด้วยระบบ QCC

นอกจากบริษัทฯ ได้จัดหาเครื่องจักร เครื่องพิมพ์ เทคนิกการพิมพ์ มีบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีระบบIT ที่ทันสมัย แล้ว นโยบายหลักของบริษัท ก็คือต้องมีการบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพ มีธรรมมาภิบาล บริษัท เอพี ครีเอทีฟ จำกัด มีการบริหารจัดการด้วยระบบ QCC(Quality Control Circle) ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่มีความสำคัญและคำนึงถึงคุณภาพ (Quality), ความรวดเร็ว(Quick), ความประหยัด(Save) ของลูกค้าเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายคุณภาพของ บริษัทฯ ที่ว่า มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ บริการ พนักงาน เทคโนโลยีและการสื่อสาร อย่างต่อเนื่องและเท่าทัน เพื่อความพึงพอใจ สูงสุดของลูกค้า เพื่อองค์กรจะได้ก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยในปี พ.ศ. 2553 ทางบริษัทฯ ได้นำระบบการตรวจสอบ ระหว่างการทำงานทุกขั้นตอน (QCC in Process) เพื่อให้งานที่บริษัทฯ ผลิตให้ลูกค้า มีคุณภาพ ถูกต้อง แม่นยำ ที่สุดก่อนส่ง

การให้บริการที่รองรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

บริษัทรับงานพิมพ์สติ๊กเกอรร์ทุกรูปแบบเพื่ออุตสาหกรมมต่างๆ ที่มีความหลากหลาย เช่น
- อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์
- อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
- อุตสาหกรรมอาหาร
- อุตสากรรมเครื่องดื่ม
- อุตสาหกรรมยา
- อุตสาหกรรมเคมี
- อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
- อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค
- อุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่น
- อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ
หรืองานด้านอื่นๆ ที่ต้องการใช้ฉลาก สต๊กเกอร์ เพื่อทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้า และตอบสนองงานด้าน IT