VOID


วอยด์รับประกัน(VOID)
เป็นสติ๊กเกอร์ไว้ติดรับประกันสินค้า เพื่อแสดงว่าเป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของบริษัท, เพื่อแสดงช่วงระยะเวลาของการรับประกันสินค้า ช่วยควบคุมและลดต้นทุนในการเคลมสินค้า, เพื่อป้องกันลูกค้าแอบแกะหรือซ่อมสินค้าเอง เป็นเหตุให้สินค้าชำรุดได้, ป้องกันการแอบอ้างนำสินค้าที่ซื้อจากแหล่งอื่นแล้วมาให้ทางบริษัทรับผิดชอบ

VOID

คุณสมบัติวอยด์รับประกัน(VOID)


1.วอยด์เปลือกไข่


วัสดุเป็นพื้นสีขาวไม่เงา หลังคาร์ฟ ติดแล้วลอกหรืแกะไม่ แกะแล้วจะแตกเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนเปลือกไข่ ทำให้สติ๊กเกอร์เสียหาย ไม่อยู่ในสภาพเดิม
- เหมาะสำหรับติดบนวัสดุพื้นเรียบ ติดได้ทุกวัสดุ
- กันน้ำ กันน้ำมันได้ ติดทนไม่ลอก

2. วอยด์ขาว (White VOID)

วัสดุเป็นพื้นสีขาวเงา มีเชื้อ PVC ฉีกไม่ขาด ติดแล้วลอกทิ้งคราบคำว่า "VOID" - พื้นขาวเงา ทำให้พิมพ์สีได้สด และสวย พิมพ์สีอะไรก็เด่นสวย
- กันน้ำ กันน้ำมันได้ สีติดทนไม่ลอก

3.วอยด์เงินด้าน

พื้นสีเงินด้าน ไม่เงา มีเชื่อ PVC ฉีกไม่ขาด ติดแล้วลอกทิ้งคราบคำว่า "VOID"
- ติดได้ทุกวัสดุ กันน้ำ กันน้ำมันได้ หมึกพิมพ์ติดแน่น ไม่มีลอก

4. วอยด์เงินเงา

วัสดุพื้นสีเงินเงา มีเชื่อ PVC ฉีกไม่ขาด ลิดแล้วลอกทิ้งคราบคำว่า "VOID"
- ติดได้ทุกวัสดุ กันน้ำ กันน้ำมันได้ หมึกพิมพ์ติดแน่น ไม่มีลอก

5. วอยด์โฮโลแกรม (Hologram)

วัสดุเป็นมันวาว พิมพ์เป็นลายน้ำ 3 มิติ คำว่า "original", "warranty void if removed" วัสดุดูดี มีราคา
- ติดได้ทุกพื้นผิว ติดแล้วลอกทื้งคราบเป็นพื้นสีเงิน